Anketa

Členstvo v klube
 

Prihlásenie

Kto je online?

Máme online 27 hostí 
Domov PRAVIDLÁ návštevy strelnice I. a II. v L. Sliačoch
PRAVIDLÁ návštevy strelnice I. a II. v L. Sliačoch PDF Tlačiť E-mail
Napísal PREDSEDA   
Pondelok, 03 November 2014 18:44

Zdravím vás strelci,

prinášam vám všetkým nové informácie ohľadom strelnice Nad Gaganovou (I. - horná strelnica ) - viď link http://www.liptovskesliace.sk/polovne-zdruzenie/, kontaktujte pána Alojza Godiša (0918 432 829) alebo Pavla Gejdoša (0915 895 483), kľúč od skladu s gongami a červenou vlajkou (je ju potrebné vyvesiť na náprotivný kopec na stĺp a potom zložiť a odložiť) má niekoľko členov klubu, vrátane mňa ako predsedu (0905 428 991) a hospodára klubu p. Bohuslava Plachého (0903 149 414) - "zapožičiame" a tiež strelnice Miková (II. - dolná strelnica), ktorá je v správe OZ Šport Skeet.

Strelnica I. je určená predovšetkým na streľbu z dlhých zbraní, teda pušiek a karabín, samozrejme môžete na nej strieľať aj tak ako doposiaľ, t. j. z krátkych strelných zbraní, avšak na uvedené odporúčam strelnicu II., teda v teréne o úroveň nižšie smerom k obci L. Sliače (je možné strieľať aj z dlhých malokalibrových zbraní a tiež brokových zbraní (trap a skeet). Na tejto strelnici sú striktné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať!! Sú nasledovné:

- na strelnicu sa musíte nahlásiť p. Ivanovi Hradskému (0905  898 169) alebo p. Ľubomírovi Mojšovi (0910 985 460) vopred, či je v termíne kedy by ste chceli strieľať voľná a nezadaná už iným užívateľom;

- následne musíte kontaktovať niektorého "z našich správcov strelnice za SKR", aby dohliadali na samotnú streľbu, bezpečnosť na strelnici, poriadok a čistotou, hlavne po streľbe,..(viď ZOZNAM);

- úhrada za užívanie je rovnaká ako pri strelnici I., teda 5,-€ pre člena klubu, ktoré "zatiaľ" hradí v plnej výške SKR a to kvartálne za všetkých členov SKR, ktorí trénujú na strelnici;

- iná osoba si hradí vstup na strelnicu za vlastné a to aj v prípade, ak ide o rodinného príslušníka člena klubu SKR!! (výnimkou môžu byť športové a súťažné AKCIE klubu);

- NESTRIEĽA sa v prípade, že sú sviatky, zvlášť cirkevné, tiež v nedeľu a ak to zakážu vlastníci strelnice (spravidla je to september - október počas jelenej ruje alebo z iného závažného dôvodu - ZVEREJNÍME na stránke klubu);

- kľúče od bunky na strelnici II. majú správcovia strelnice - je potrebné zapísať návštevu strelnice do knihy, ktorá je v bunke (konkrétne osoby a ich údaje), vyvesiť tiež zástavu, ktorá príchodzím oznamuje, že sa strieľa,..atď.

ZOZNAM správcov za SKR :

Mgr. Peter Uhrina,  0905 428 991, Ružomberok

Bohuslav Plachý, 0903 149 414, Ružomberok

Ján Malcho,           0905 573 000, Ružomberok

Bc. Dušan Humený, 0918 985 145, Lisková

Ladislav Polóni,      0907 605 992, Lipt. Sliače

Michal Čamatej,       0907 575 736, Lipt. Sliače

Riaďte sa prosím pokynmi správcu strelnice, zaobchádzajte so zbraňou bezpečne a užite si to!!  ;p)

 

S úctou, predseda SKR - Mgr. Peter Uhrina
Posledná úprava Pondelok, 03 November 2014 21:18